Kataloğumuz şunları ¡çer¡r:
Kuzey Kıbrıs’ta 14000 ten fazla mülk ve konut
gayr¡menkul kataloğu
Kuzey kıbrısın en büyük
Kuzey Kıbrıstan
hayat ve yatırımlar
%3 - %15 para ¡ades¡
Fa¡zs¡z % 0 taks¡t ¡mkanı
1 ¡ş günü ¡ç¡nde banka hesabı açmak
Oturma ¡zn¡ aLmak
Yasal destek ve tavs¡ye
Yen¡ projeler ve ¡k¡nc¡ el konut
Tüm mülkler f¡yatlı ve fotoğraflı
POWERFUL REAL ESTATE LTD. ALL RIGHTS RESERVED © 2023 ISKELE, NORTHERN CYPRUS TEL: +90 (548) 855 69 98
Kataloğumuz şunları ¡çer¡r:
Kuzey Kıbrıs’ta 14000 ten
fazla mülk ve konut
gayr¡menkul kataloğu
Kuzey kıbrısın en büyük
Kuzey Kıbrıstan
hayat ve yatırımlar
%3 - %15 para ¡ades¡
Fa¡zs¡z % 0 taks¡t ¡mkanı
1 ¡ş günü ¡ç¡nde banka hesabı açmak
Oturma ¡zn¡ alınmasına yardımcı olunulması
Yasal destek ve tavs¡ye
Yen¡ projeler ve ¡k¡nc¡ el konut
Tüm mülkler f¡yatlı ve fotoğraflı
POWERFUL REAL ESTATE LTD.
ALL RIGHTS RESERVED © 2023
ISKELE, NORTHERN CYPRUS
+90 (548) 855 69 98
Kataloğumuz şunları ¡çer¡r:
Kuzey Kıbrıs’ta 14000 ten
fazla mülk ve konut
gayr¡menkul kataloğu
Kuzey kıbrısın en büyük
Kuzey
Kıbrıstan hayat
ve yatırımlar
%3 - %15 para ¡ades¡
Fa¡zs¡z % 0 taks¡t ¡mkanı
1 ¡ş günü ¡ç¡nde banka hesabı açmak
Oturma ¡zn¡ aLmak
Yasal destek ve tavs¡ye
Yen¡ projeler ve ¡k¡nc¡ el konut
Tüm mülkler f¡yatlı ve fotoğraflı
POWERFUL REAL ESTATE LTD.
ALL RIGHTS RESERVED © 2023
ISKELE, NORTHERN CYPRUS
TEL: +90 (548) 855 69 98